Meie kandidaatid valimistel / Наши кандидаты на выборах

 

Blockupy1

Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
nr 552 VICTOR POLYAKOFF
nr 553 DIANA VINOGRADOVA
nr 554 ADA LEIST
nr 555 JEKATERINA KRAVTSOVA
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
nr 556 VALEV KALD
nr 557 VLADIMIR KRUTŠININ
nr 558 ALEKSEI DAVÕDOV
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
nr 559 VLADIMIR DROZDOV
nr 560 SVETLANA MOSKVINA
Harju- ja Raplamaa
nr 561 GEORGI BÕSTROV
nr 562 JEVGENI GOLOVATŠ
nr 563 HEINO RÜÜTEL
nr 564 ALEKSANDR PAURI
nr 565 MADIS TÄNAVSUU
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
nr 566 INNA KALD
Lääne-Virumaa
nr 567 TÕNU VEEREMAA
Ida-Virumaa
nr 568 VIKTOR MALÕGIN
Järva- ja Viljandimaa
nr 569 EDUARD TANVEL
Jõgeva- ja Tartumaa
nr 570 SERGEI SUMIN
nr 571 MARIJAM RANNAK
nr 572 ALEKSANDR ŠIROKOV
Tartu linn
nr 573 VIIVI-HELBE PELJUHHOVSKA
nr 574 ANDRES LAIDVEE
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
nr 575 NIINA NETŠAJEVA
Pärnumaa
nr 576 GENNADI VEREŠTŠAGIN

Õnnitleme kreeka kamraade / Поздравляем греческих товарищей

Объединенная Левая Партия Эстонии поздравляет партию Сириза и лично Алексиса Ципраса с блестящей победой на внеочередных выборах в Парламент Греции. Для Греции и в целом для Европы – это надежда, это отправная точка от нищеты и банковской гегемонии к социальной справедливости и политическо-экономическим успехам. Объединенная Левая Партия Эстонии приглашает в гости Алексиса Ципраса в центр левого движения Эстонии в город Маарду. Европейские Левые – сила людей Европы, которые совместно борются за изменение Европы к лучшему! Единство Европейских Левых в стремлении создать социально-ориентированное общество, где нет политической или иной дискриминации, а есть равные права для всех и каждого.

Uued tuuled puhuvad ka Eestimaa kohal

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei nimekirjas on 25 kandidaati ning esindatud on kõik 12 valimisringkonda.

Vasakpartei on nad ainus erakond Eestis, mis on viimase kahekümne kolme aasta jooksul seisnud linna ja maa töörahva elatustaseme ja sotsiaalsete õiguste kaitsel, rõhutades kogu aeg neidsamu seisukohti, mis nüüd on hakanud kõlbama kõikidesse valimisprogrammidesse.

EÜVP usub, et riigi ainus eesmärk ja otstarve on inimeste huvide ja heaolu kaitsmine ja kindlustamine ehk Eesti jätkusuutlikkus – elukvaliteet, sotsiaalsed garantiid ja looduskeskkond homses Eestis. Rahvusliku edasikestmise garantiiks on maaelu päästmine. Julgeolekugarantiide hulka kuulub põhilise toiduvajaduse omamaine rahuldamine. Põllumajanduse ning maaelu taristu taastamine on nii rahva tervise kui järelkasvu huvides. Riigis pole rahapuudust, vaid napib selle kasutamise oskust. Osakem näha, hoida ja arendada seda, mis meil veel on, eelkõige inimressurssi! Üleriigiline nimekiri Jätka lugemist

Tahame muutusi! / Требуем перемен!

EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
KUTSUB KÕIKI TULEVIKU-USKU VALIJAID, KEHTESTAMA OMA TAHET RIIGIKOGU VALIMISTEL 01. MÄRTSIL 2015.a.

Vasakpartei on ainsa erakonnana Eestis viimase kahekümne kolme aasta jooksul seisnud linna ja maa töörahva elatustaseme ja sotsiaalsete õiguste kaitsel, kogu aeg rõhutades neidsamu seisukohti, mis nüüd on hakanud kõlbama kõikidesse  valimisprogrammidesse.

Usume,  et riigi ainus eesmärk ja otstarve on inimeste huvide ja heaolu kaitsmine ja kindlustamine ehk Eesti  jätkusuutlikkus — elukvaliteet, sotsiaalsed garantiid ja looduskeskkond  homses Eestis.

 • Miinimumpalk peab tagama elatusmiinimumi vastavalt Euroopa Sotsiaalõiguste harta 4. artikli nõudmistele: palk peab kindlustama töövõtjale ja tema perekonnale inimväärse toimetuleku, st mitte ainult esmavajaduste rahuldamise. Seda võimaldaks tänane nn keskmine palk, mida praegu saab vaevalt 20% töövõtjatest.
 • Pensionid ei tohi oluliselt erineda miinimumpalgast.
 • Toetame astmelist tulumaksu ja poliitikute erisoodustuste kaotamist! Ühiskondlik lepe Eesti rahva edasikestmiseks vajab eelkõige majandustõusu ja uusi töökohti! Vajame perspektiivplaani tööstuse taastamiseks ja uute töökohtade rajamiseks. Tuleb tagada sotsiaalne kindlustunne kõigile ühiskonna liikmetele, sõltumata passi värvist, rahvusest, keelest või usutunnistusest.

Rahvusliku edasikestmise garantiiks on maaelu päästmine. Julgeolekugarantiide hulka kuulub põhilise toiduvajaduse omamaine rahuldamine. Põllumajanduse ning maaelu taristu taastamine on nii rahva tervise kui järelkasvu huvides.

 • EÜVP peab vajalikuks riiklikult toetatud ühistegevuse arendamist maal sõjaeelse EW eeskujul, mil põllumajandus ja põllumajanduslik eksport oli edukas tänu ühistutele ja ühistupankadele.
 • Tagada igaühe õigus eluasemele, näha ette võimalused ja abinõud vähekindlustatud korteriühistute liikmete toetamiseks
 • Vaesus on Eesti häbiplekk, seda saab leevendada!
 • Otsustavalt tuleb vastu astuda meie sigivusvõimet hävitava alkoholismi ja narkomaania vohamisele. Selleks tuleb alkoholiseadust karmistada. Luues inimestele kindlustunde, vähendame nii alkoholismi kui kuritegevust.
 • Haridus kui XXI sajandi võtmesõna peab kõigis astmetes olema võrdselt kättesaadav kõigile! EÜVP nõuab, et riiklik hariduse finantseerimine peab jätkuma ja riiklik kesk- või kutsekesk-hariduse nõue tuleb taastada. Ka teadus ja tehnoloogia vajab finantseerimist euroopalikus mahus (praegu 1/3 EL keskmisest).
 • Elanikkonna tervis tagab rahvuse kestmise. Tuleb rohkem tähelepanu pöörata ennetustegevusele ja sõeluuringutele.
 • Esmatähtis on tasuta hambaravi mõistlikus mahus.
 • Me nõuame kõigi vähemuste õiguste austamist, ja järjekindlaid abinõusid rassismi, võõraviha ja igat liiki muu diskrimineerimise vastu. Eestis tuleb lõpetada muukeelsete elanike poliitiline diskrimineerimine, kes moodustavad kolmandiku püsielanikest-maksumaksjatest,Selleks et midagi muutuks, tuleb tahta midagi muuta, ja tuleb ise muutuda.EÜVP taotleb vähemalt art. 4, 30 ja 31 täismahus ratifitseerimist Riigikogus.

Riigis pole rahapuudust, vaid napib selle kasutamise oskust Osakem näha, hoida ja arendada seda, mis meil veel on, eelkõige inimressurssi! Selleks et midagi muutuks, tuleb TAHTA midagi muuta, ja tuleb ise muutuda.

31.05.2000 ratifitseeris Eesti Riigikogu Euroliitu saamise nimel Euroopa sotsiaalõiguste harta, jättes välja punktid, mis tagavad vanurite õiguse saada sotsiaalset kaitset (art.23), töötajate õiguse väärikale kohtlemisele töökohal (art.26), õiguse kaitsele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest (art. 30) ja õiguse eluasemele (art.31). Kohustuslikus artiklis 4 – Õigus saada õiglast töötasu – on ratifitseerimata p.1, mis kohustab “tunnustama töötajate õigust saada niisugust töötasu, mis tagab neile ja nende perekondadele inimväärse elatustaseme” ja p.3, mis kohustab “tunnustama mees- ja naistöötajate õigust saada võrdse töö eest võrdset tasu”.

EÜVP taotleb vähemalt art. 4, 30 ja 31 täismahus ratifitseerimist Riigikogus!

HÄÄLETA RIIGIKOGU VALIMISTEL 01. MÄRTSIL 2015.a. EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI POOLT

 

Meie kaastunded

Выражаем глубокое соболезнование Михаилу Кылварту, вице-мэру Таллинна, в связи с последовавшей на 73  году жизни безвременной кончиной его матери Лидии Кылварт. В 1993 году Лидия Кылварт создала общество “Лира”, впоследствии выросшее в Объединение национально-культурных обществ, в которое входит более 30 организаций Эстонии.

Sügavad kaastunded meie kamraadile

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei, 08.detsember 2014.a.
Выражаем глубокое соболезнование Андрееву Виктору Александровичу, первому председателю Объединённой народной партии Эстонии ОНПЭ, в связи с последовавшей на 67 году жизни безвременной кончиной его супруги
АНДРЕЕВОЙ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ

Oleme kogunud miljon allkirja Atlandi-ülese kaubanduse ja investeeringute partnerluslepingu (TTIP) vastu. Õnnesoovid hr. Juncher!

Birthday card

One million signatures against the TTIP: first victory!

The self-organized European citizens’ initiative against TTIP and CETA agreements has just passed the one million-signature-mark.

This is a first victory of the citizens’ movement against the censure by the European Commission, which had refused to register the petition through the institutional procedure of the European. This is a victory of the real democracy against the opacity surrounding the negotiations between the EU and its North American partners. Loe edasi

Euroopa komisjoni esimees ajab udujuttu

Junker-package: a new smokescreen

The European Commission presented its so-called investment plan for the European Union. Obviously, Jean-Claude Juncker is better in tax optimization than in terms of economic development.

This package is a new smokescreen. It is a budget that relies on 21 billion euros of existing funds. The new European Strategic Investment Fund (ESIF) could lend three times that amount: 63 billion euros. And to reach the 315 billion announced, the Commission bets on a hypothetical effect of attraction for public and private funds while imposing cuts in public spending and not acting against financial speculation which is the cause of the 15%-drop in the level of investment in Europe since 2008.

No vision and no priority is defined for these investments which are to be left to the discretion of the future President of the ESIF and his “experts”. Not only the Commission has no development project for Europe but it confiscates developing the citizen and democratic control.

Quite simply, we must do the opposite. We must first put an end to austerity. Europe needs a democratically drawn up investment plan, funded by the power of money creation of the European Central Bank, directed to public services and industrial cooperation towards job creation and a new model of social and ecological development.

Pierre Laurent
President of the Party of the European Left

Vasakpartei seisab naistevastase vägivalla vastu

Violence against Women Is Everywhere!

Violence against women is omnipresent: at the workplace, at home, in public and onFemin the Internet. The report by the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) published in March 2014 is based on research into direct violence and reveals the magnitude and scale of this kind of violence.

Jätka lugemist