Õnnitlused / Поздравления

Suured tänud kõigile, kes hääletasid meie erakonna tuleviku poolt!
Me saavutasime suure võidu!
Me suurendasime 3 korda meie toetajate arvu võrreldes 2014.a. Europarlamendi valimistega.
Vasakideed Eestimaal on tõusuteel.
 Ikka meil on õigus!

Большое спасибо всем, кто проголосовал за будушее нашей партии!
Мы добились большой победы!
Мы увеличили в 3 раза число наших сторонников по сравнению с выборами в Европарламент 2014 года.
Идеи Левого движения в Эстонии на подъёме.
Сила в правде!

Правительство опять хитрит

Давайте остановим очередную хитрость наших властей!
В гостелерадио Эстонии (Eesti Ringhääling) есть на зарплате директор по развитию 3 канала Эстонского телевидения на русском языке.
Что там будут показывать? Тех же косноязычных дикторов, которые уже и двух слов по-русски связать не могут. Американские новости, переведённые сначала на эстонский, а с эстонского на русский?
Или оригинальные передачи, типа: вот здесь Томан попоёт, вот здесь он про хлеб почитает, вот здесь, простите, про простомол уно намурлыкает?
Не надо нам такого! Jätka lugemist

Eesti ei kuulu vabade riikide hulka


Ajakirjandusest jookseb aeg-ajalt läbi mingeid vabaduse edetabeleid, kus Eesti on tavaliselt kõrgel kohal. Kuid ühes olulises kohas on Eesti sabassörkija. Nimelt puudub Eestis panoraamivabadus.

Igal kunstiteosel on autoriõigused. Autoril on õigus kontrollida, kuidas tema kunstiteost kasutatakse. Eriti halb on see, kui teised isikud kunstniku loata tema teost äriliseks otstarbeks kasutama hakkavad ja sellega raha teevad. Autori loata ja talle maksmata ei tohi raamatutest kordustrükke teha ega graafikat paljundada. Kui autor on surnud, siis tuleb luba saada pärija(te)lt. Autoriõigus kehtib 70 aastat pärast autori surma ehk teisisõnu kõigile kunstiteostele, mille autor on elus või surnud pärast 1944. aastat. Niimoodi oli asi mõeldud, aga välja kukkus nii, nagu alati. Unustati, et üks väga oluline ja silmatorkav kunstiliik on arhitektuur ja kõik hooned on samuti kaitstud autoriõigusega. Autoriõigus kehtib nii majade projektidele kui nende fotodele. Jätka lugemist

Meie kandidaadid räägivad / Говорят наши кандидаты

_DSC5473
Tartu linn
nr 573 VIIVI-HELBE PELJUHHOVSKA
(Delfi Vaba mikrofon, (Eesti keeles(vaata videot / смотри видео)

Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
nr 556 VALEV KALD
(Delfi Vaba mikrofon (Vene keeles) (vaata videot / смотри видео)
(Valimisstuudio ERR (Eesti keeles) (vaata videot / смотри видео)
(Raadio 4, Четыре вопроса кандидату (Vene keeles) (kuula siit / слушать здесь)
(Raadio 2, intervjuu (Eesti keeles) (kuula siit / слушать здесь)
Raadio KUKU arutelu (Eesti keeles)

Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
nr 552 VICTOR POLYAKOFF
(Intervjuu ERR Vali mind (Eesti keeles)  (vaata videot / смотри видео)
(Debatt Raadio 4 (Vene keeles) (vaata videot / смотри видео)
(Debatt Vikerraadios (Eesti keeles)  (vaata videot / смотри видео)
(Delfi Vaba mikrofon (Eesti keeles) (vaata videot / смотри идео)
Kultuuripoliitika arutelu (Eesti keeles) (vaata videot 43’20 minutist / смотри видео с 43’20 инуты)

Harju- ja Raplamaa
nr 563 HEINO RÜÜTEL
(Valimisstuudio ERR (Eesti keeles) (vaata videot / смотри видео)

Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
nr 559 VLADIMIR DROZDOV
(Debatt Raadio 4 (Vene keeles) (vaata videot / смотри видео)

Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
nr 555 JEKATERINA KRAVTSOVA
(Debatt Raadio 4 (Vene keeles) (vaata videot / смотри видео)

Harju- ja Raplamaa
nr 561 GEORGI BÕSTROV

Harju- ja Raplamaa
nr 562 JEVGENI GOLOVATŠ

Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
nr 553 DIANA VINOGRADOVA
(Raadio 2 Riigieksam (Eesti keeles) (kuula siit / слушать здесь)

 

Õnnitleme kreeka kamraade / Поздравляем греческих товарищей

Объединенная Левая Партия Эстонии поздравляет партию Сириза и лично Алексиса Ципраса с блестящей победой на внеочередных выборах в Парламент Греции. Для Греции и в целом для Европы – это надежда, это отправная точка от нищеты и банковской гегемонии к социальной справедливости и политическо-экономическим успехам. Объединенная Левая Партия Эстонии приглашает в гости Алексиса Ципраса в центр левого движения Эстонии в город Маарду. Европейские Левые – сила людей Европы, которые совместно борются за изменение Европы к лучшему! Единство Европейских Левых в стремлении создать социально-ориентированное общество, где нет политической или иной дискриминации, а есть равные права для всех и каждого.

Uued tuuled puhuvad ka Eestimaa kohal

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei nimekirjas on 25 kandidaati ning esindatud on kõik 12 valimisringkonda.

Vasakpartei on nad ainus erakond Eestis, mis on viimase kahekümne kolme aasta jooksul seisnud linna ja maa töörahva elatustaseme ja sotsiaalsete õiguste kaitsel, rõhutades kogu aeg neidsamu seisukohti, mis nüüd on hakanud kõlbama kõikidesse valimisprogrammidesse.

EÜVP usub, et riigi ainus eesmärk ja otstarve on inimeste huvide ja heaolu kaitsmine ja kindlustamine ehk Eesti jätkusuutlikkus – elukvaliteet, sotsiaalsed garantiid ja looduskeskkond homses Eestis. Rahvusliku edasikestmise garantiiks on maaelu päästmine. Julgeolekugarantiide hulka kuulub põhilise toiduvajaduse omamaine rahuldamine. Põllumajanduse ning maaelu taristu taastamine on nii rahva tervise kui järelkasvu huvides. Riigis pole rahapuudust, vaid napib selle kasutamise oskust. Osakem näha, hoida ja arendada seda, mis meil veel on, eelkõige inimressurssi! Üleriigiline nimekiri Jätka lugemist

Tahame muutusi! / Требуем перемен!

EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
KUTSUB KÕIKI TULEVIKU-USKU VALIJAID, KEHTESTAMA OMA TAHET RIIGIKOGU VALIMISTEL 01. MÄRTSIL 2015.a.

Vasakpartei on ainsa erakonnana Eestis viimase kahekümne kolme aasta jooksul seisnud linna ja maa töörahva elatustaseme ja sotsiaalsete õiguste kaitsel, kogu aeg rõhutades neidsamu seisukohti, mis nüüd on hakanud kõlbama kõikidesse  valimisprogrammidesse.

Usume,  et riigi ainus eesmärk ja otstarve on inimeste huvide ja heaolu kaitsmine ja kindlustamine ehk Eesti  jätkusuutlikkus — elukvaliteet, sotsiaalsed garantiid ja looduskeskkond  homses Eestis.

 • Miinimumpalk peab tagama elatusmiinimumi vastavalt Euroopa Sotsiaalõiguste harta 4. artikli nõudmistele: palk peab kindlustama töövõtjale ja tema perekonnale inimväärse toimetuleku, st mitte ainult esmavajaduste rahuldamise. Seda võimaldaks tänane nn keskmine palk, mida praegu saab vaevalt 20% töövõtjatest.
 • Pensionid ei tohi oluliselt erineda miinimumpalgast.
 • Toetame astmelist tulumaksu ja poliitikute erisoodustuste kaotamist! Ühiskondlik lepe Eesti rahva edasikestmiseks vajab eelkõige majandustõusu ja uusi töökohti! Vajame perspektiivplaani tööstuse taastamiseks ja uute töökohtade rajamiseks. Tuleb tagada sotsiaalne kindlustunne kõigile ühiskonna liikmetele, sõltumata passi värvist, rahvusest, keelest või usutunnistusest.

Rahvusliku edasikestmise garantiiks on maaelu päästmine. Julgeolekugarantiide hulka kuulub põhilise toiduvajaduse omamaine rahuldamine. Põllumajanduse ning maaelu taristu taastamine on nii rahva tervise kui järelkasvu huvides.

 • EÜVP peab vajalikuks riiklikult toetatud ühistegevuse arendamist maal sõjaeelse EW eeskujul, mil põllumajandus ja põllumajanduslik eksport oli edukas tänu ühistutele ja ühistupankadele.
 • Tagada igaühe õigus eluasemele, näha ette võimalused ja abinõud vähekindlustatud korteriühistute liikmete toetamiseks
 • Vaesus on Eesti häbiplekk, seda saab leevendada!
 • Otsustavalt tuleb vastu astuda meie sigivusvõimet hävitava alkoholismi ja narkomaania vohamisele. Selleks tuleb alkoholiseadust karmistada. Luues inimestele kindlustunde, vähendame nii alkoholismi kui kuritegevust.
 • Haridus kui XXI sajandi võtmesõna peab kõigis astmetes olema võrdselt kättesaadav kõigile! EÜVP nõuab, et riiklik hariduse finantseerimine peab jätkuma ja riiklik kesk- või kutsekesk-hariduse nõue tuleb taastada. Ka teadus ja tehnoloogia vajab finantseerimist euroopalikus mahus (praegu 1/3 EL keskmisest).
 • Elanikkonna tervis tagab rahvuse kestmise. Tuleb rohkem tähelepanu pöörata ennetustegevusele ja sõeluuringutele.
 • Esmatähtis on tasuta hambaravi mõistlikus mahus.
 • Me nõuame kõigi vähemuste õiguste austamist, ja järjekindlaid abinõusid rassismi, võõraviha ja igat liiki muu diskrimineerimise vastu. Eestis tuleb lõpetada muukeelsete elanike poliitiline diskrimineerimine, kes moodustavad kolmandiku püsielanikest-maksumaksjatest,Selleks et midagi muutuks, tuleb tahta midagi muuta, ja tuleb ise muutuda.EÜVP taotleb vähemalt art. 4, 30 ja 31 täismahus ratifitseerimist Riigikogus.

Riigis pole rahapuudust, vaid napib selle kasutamise oskust Osakem näha, hoida ja arendada seda, mis meil veel on, eelkõige inimressurssi! Selleks et midagi muutuks, tuleb TAHTA midagi muuta, ja tuleb ise muutuda.

31.05.2000 ratifitseeris Eesti Riigikogu Euroliitu saamise nimel Euroopa sotsiaalõiguste harta, jättes välja punktid, mis tagavad vanurite õiguse saada sotsiaalset kaitset (art.23), töötajate õiguse väärikale kohtlemisele töökohal (art.26), õiguse kaitsele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest (art. 30) ja õiguse eluasemele (art.31). Kohustuslikus artiklis 4 – Õigus saada õiglast töötasu – on ratifitseerimata p.1, mis kohustab “tunnustama töötajate õigust saada niisugust töötasu, mis tagab neile ja nende perekondadele inimväärse elatustaseme” ja p.3, mis kohustab “tunnustama mees- ja naistöötajate õigust saada võrdse töö eest võrdset tasu”.

EÜVP taotleb vähemalt art. 4, 30 ja 31 täismahus ratifitseerimist Riigikogus!

HÄÄLETA RIIGIKOGU VALIMISTEL 01. MÄRTSIL 2015.a. EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI POOLT

 

Meie kaastunded

Выражаем глубокое соболезнование Михаилу Кылварту, вице-мэру Таллинна, в связи с последовавшей на 73  году жизни безвременной кончиной его матери Лидии Кылварт. В 1993 году Лидия Кылварт создала общество “Лира”, впоследствии выросшее в Объединение национально-культурных обществ, в которое входит более 30 организаций Эстонии.

Sügavad kaastunded meie kamraadile

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei, 08.detsember 2014.a.
Выражаем глубокое соболезнование Андрееву Виктору Александровичу, первому председателю Объединённой народной партии Эстонии ОНПЭ, в связи с последовавшей на 67 году жизни безвременной кончиной его супруги
АНДРЕЕВОЙ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ