Erakonna nõukogu ja juhatuse üldkoosolek

EÜVP nõukogu ja juhatuse üldkoosolek toimub 11.jaanuaril algusega kell 18.00 Tallinnas aadressil Pärnu mnt 82/88, Kardis OÜ,

Päevakord:
⦁    Juhatuse esimehe ettekanne Euroopa Vasakpoolsete Berliini kongressist.
⦁    EÜVP kongressi kuupäeva ja päevakorra kinnitamine.
⦁    Muud kohalalgatatud küsimused:
⦁    Viia välja partei juhatusest: 1) Julia Saveljeva, kuna Julia astus vabatahtlikult erakonnast välja, 2) Toomas Aru, kuna Toomas astus vabatahtlikult juhatusest välja.
⦁    Kutsuda kokku erakorraline kongress veebruari teisel nädalal järgmise päevakorraga: 1) Juhatuse esimehe ettekanne 2016.a., 2) Juhatuse ja volikogu liikmete valimine, 3) Erakonna 2017.a. kohalike omavalitsuste valimiste strateegia, 4) Muud küsimused.
⦁    Pakkuda enne ko ngressi nendele partei liikmetele, kes soovivad töötada volikogus ja juhatuses, esitada kandideerimisavaldus ning enda tegevusprogrammi regionaalrakkudes.
⦁    Kutsuda kongressile kokku kõik partei liikmeid, kes soovivad aktiivselt osaleda parteitöös. Kinnitada esindusnorm: üks delegaat 30. liikmetest.

Punalipp / Красный флаг

Kõigil, eranditult KÕIGIL Eesti erakondadel puudub ideoloogia. Nad on rahajahile orienteerunud – rikkad peavad saama veelgi rikkamaks ning vaesed veelgi vaesemateks. Vasakud on poliitiline jõud, kelle ideoloogia ütleb: RIKKURID, ÄRGE MINGE HÄBEMATUKS! EGA TEIE LOO OMA RIKKUST ISE. SEDA LOOVAD TÖÖTAVAD INIMESED. TE AINULT OMASTATE NENDE TÖÖ TULEMUSI.Nina Simone

У всех, без исключения ВСЕХ партий Эстонии нет идеологии. Их установка – нажива: богатые должны становиться богаче, бедные беднее.
Левые – политическая сила, чья идеология говорит: БОГАТЕИ, НЕ НАГЛЕЙТЕ! НЕ ВЫ СОЗДАЁТЕ СВОЁ БОГАТСТВО. ЕГО СОЗДАЮТ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ. ВЫ ТОЛЬКО ПРИСВАИВАЕТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ТРУДА.

Vasakpartei esindus Arvamusfestivalil Paides / Представительство Левой партии на Фестивале мнений в Пайде

Erakond5

Vasakpartei osalus Arvamusfestivalil / Участие Левой партии на Фестивале мнений

Tule ja toetada meie seltsimehi! / Приходи, и поддержи наших товарищей!
12.-13.august 2016.a., Paide

EÜVP esinejad:Arvamusfestival 2015, melu

12.august 2016.a.

13.30-15.00 Kahaneva rahva võimalus kasvada – sünd, surm ja ränne. Osaleb Viivi-Helbe Peljuhhovska, EÜVP juhatuse liige
15.30-17.00 Sõber Venemaa – mida tahta või oodata? Osaleb Valev Kald, EÜVP juhatuse esimees
17.30-19.00 Valitsus kui vaesuse sünnitaja. Osaleb Malle Salupere, EÜVP liige

13.august 2016.a.

11.30-13.00 Reguleerimine või vaba narko – selles on küsimus! Osaleb Inga Kirmjõe, EÜVP juhatuse liige
15.30-17.00 Ohtlik leping USA`ga TTIP. Osaleb Victor Polyakoff, EÜVP juhatuse liige
17.30-19.00 Võimuloleva koalitsiooni suurima kuriteo valimine. Märksõnad: Auvere elektrijaam ja teised investeeringud Eesti energiasektorisse, põlevkivienergeetika, innovatsiooni võimekuse hävitamine, Tallinna Sadam, Rail Baltic, Eesti Panga afäär, VEB Fondi tegevus, Ärmatamine, piirileping, jne. Osaleb Enn Ehala, EÜVP nõukogu liige

Jälgi ka Arvamusfestivali üldkava / Следи также за общей программой Фестиваля мнений

Belgia astus vabade riikide hulka.

atomium

Allikas: worldtravelserver.com

Veel hiljaaegu puudus Belgias, nagu Eestiski, panoraamivabadus. Keelatud oli äriliselt kasutada fotosid moodsatest hoonetest ja skulptuuridest. Tüüpiline näide oli Brüsselis asuv Atomium, mille fotode äriliseks kasutamiseks, näiteks ajalehes avaldamiseks oli vaja luba saada autoriõiguste omanikult, kelleks oli kuni aastani 2000 Belgia insener André Waterkeyn (1917–2005), seejärel organisatsioon, kellele Atomium kuulus. Kasvõi väljaselgitamine, kellelt luba küsida, oli keeruline ja sageli aeganõudev. Jätka lugemist

Erakonna otsus / Решение партии

Eesti Vabariigi presidendi valimiste kohta.

Meie riigi tulevane president peab rahvast ühendama. Ta peab olema kogu
rahva president. Ta peab tundma sise- ja välispoliitikat, majandust ja
seadusi ning olema korralik oma koduelus. See oleks õnnetus, kui Eesti
saaks erakondliku kandidaadi, sest tema oleks väljas eeskätt oma erakonna
eest, isegi kui ta vastupidist räägib.

Eesti saaks sobivama presidendi, kui teda ei valitaks erakondade sobinguga
parlamendis, vaid üleriigilistel otsevalimistel. Tänavu ei ole see kahjuks
võimalik. Vasakpartei toetab presidendi valimist valijameeste kogus, sest
see on natukegi laiem ringkond otsustajatena.

9. juuni 2016
EÜVP juhatus

Meie aktivistide arvamus. Taivo Rist, erakonna juhatuse liige.

Euroopa Liit on halb kaotaja

exit from the eurozone concept

Allikas: spectator.co.uk

Suurbritannia referendum Euroopa liidust lahkumise üle tekitas mitmesuguseid arutelusid ja järjest enam kinnistub minus arvamus: Euroopa Liit on halb kaotaja.
2008 toimus Iirimaal referendum põhiseaduse muutmise üle, sest vana põhiseadus ei lubanud ratifitseerida Lissaboni lepingut, ja Iiri valijad lükkasid selle tagasi (46% 53% vastu). Pärast esialgset peataolekut otsustas Euroopa Liit: referendum tuleb korrata. Lepingut muudeti pisut ja esitati uuesti hääletuseks, kuni see 2009 teisel katsel 67%-ga läbi läks. Jätka lugemist

Andrei Zarenkovi heideti erakonnast välja / Андрея Заренкова исключили из партии

Роман Старопопов
rus.delfi.ee

Сегодня, 23 мая, согласно данным коммерческого регистра, общественного деятеля Андрея Заренкова исключили из Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ). Сам Заренков об этом узнал от Delfi, однако соответствующее решение было принято уже 19 мая.
19 мая в Таллинне состоялось собрание нового руководства Объединенной левой партии Эстонии. Jätka lugemist

9.mai tervitused / Поздравления с 9 мая

9 mai

Võidupüha on üks mälestusväärsem püha kõikides endise Nõukogude Liidu riikides. Seda tähistatakse alates 1945. aastast, kui 9. mail saabus Moskvasse fašistliku Saksamaa täieliku ja tingimusteta kapitulatsiooni akt. Aastal 2016 on Võidupüha 71. aastapäev.

Sellel päeval kohtuvad kõik sõjaveteranid oma rindekaaslastega, võtavad vastu oma lähedastelt, sugulastelt ja sõpradelt õnnitlusi suure pidupäeva puhul.

Kallid veteranid! See on Teie päev! Kuid see on ka meie tähtpäev. Sellepärast, et Teie kangelasteod, mida sooritasite kaugetes 1940-tes, püsivad ja jäävad veel kauaks püsima meie põlvkondade mälus, meie südametes. Osutada vastupanu ja purustada fašism – see on Teie teene, mida mäletame edasi läbi sajandite. Me ei luba ajaloo revideerimist ega Teid 1941. aastal Teie perekondadest välja rebinud sündmuste kordumist.

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei nimel õnnitleme Teid selle tähtpäeva puhul! Kogu südamest soovime Teile tervist, edu, kõike head ja pikka iga! Rahulikku taevast pea kohal kõigile!

День победы — один из самых почитаемых праздников во всех странах бывшего Советского Союза! Отмечается с 1945 года, когда 9 мая в Москву прилетел акт о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии. В 2016 году праздник отмечает своё 71-летие.

В этот день все ветераны войны встречаются со своими друзьями-фронтовиками, получают от своих близких, родственников и друзей поздравления с великим праздником.

Дорогие ветераны! Это Ваш день! Но это еще и наш праздник. Потому, что только в нашей памяти поколений, в наших сердцах горит и будет еще долго гореть Ваш подвиг, что вы совершили в далеких 1940-х годах. Выстоять и разгромить фашистов – вот Ваша заслуга, которую мы пронесем через столетия вперед и не допустим пересмотра истории и повтора тех событий, что вырвали Вас из Ваших семей в 1941-м.

От имени руководства Объединенной Левой Партии Эстонии, поздравляем Вас с этим великим днём! От всей души счастья Вам и здоровья, процветания, материального благополучия, долгих лет! Мирного всем неба над головой!