ОЛПЭ созывает очередной съезд для подготовки к региональным выборам 2017 года

Объединенная Левая партия Эстонии

XX очередной конгресс

Eesti Rahvusraamatukogu, väike konverentsisaal, Tõnismägi 2, Tallinn

http://www.nlib.ee/vaike-konverentsisaal-2/
г.Таллин                                                                                                       4 марта 2017.г.
09:30 – 10:30 – регистрация делегатов и участников конгресса
10:30 – 13:30 – работа конгресса Jätka lugemist

2017.a. KOV volikogude valimiste valmistamiseks kuulutab EÜVP välja korralise kongressi

EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI

Korraline XX kongress

Eesti Rahvusraamatukogu, väike konverentsisaal, Tõnismägi 2, Tallinn

http://www.nlib.ee/vaike-konverentsisaal-2/

Tallinn                                                                                                           04.märts 2017
09:30 – 10:30 – kongressi delegaatide ja külaliste registreerimine
10:30 – 13:30 – kongressi rakendamine Jätka lugemist

Erakonna nõukogu ja juhatuse üldkoosolek

EÜVP nõukogu ja juhatuse üldkoosolek toimub 11.jaanuaril algusega kell 18.00 Tallinnas aadressil Pärnu mnt 82/88, Kardis OÜ,

Päevakord:
⦁    Juhatuse esimehe ettekanne Euroopa Vasakpoolsete Berliini kongressist.
⦁    EÜVP kongressi kuupäeva ja päevakorra kinnitamine.
⦁    Muud kohalalgatatud küsimused:
⦁    Viia välja partei juhatusest: 1) Julia Saveljeva, kuna Julia astus vabatahtlikult erakonnast välja, 2) Toomas Aru, kuna Toomas astus vabatahtlikult juhatusest välja.
⦁    Kutsuda kokku erakorraline kongress veebruari teisel nädalal järgmise päevakorraga: 1) Juhatuse esimehe ettekanne 2016.a., 2) Juhatuse ja volikogu liikmete valimine, 3) Erakonna 2017.a. kohalike omavalitsuste valimiste strateegia, 4) Muud küsimused.
⦁    Pakkuda enne ko ngressi nendele partei liikmetele, kes soovivad töötada volikogus ja juhatuses, esitada kandideerimisavaldus ning enda tegevusprogrammi regionaalrakkudes.
⦁    Kutsuda kongressile kokku kõik partei liikmeid, kes soovivad aktiivselt osaleda parteitöös. Kinnitada esindusnorm: üks delegaat 30. liikmetest.

Punalipp / Красный флаг

Kõigil, eranditult KÕIGIL Eesti erakondadel puudub ideoloogia. Nad on rahajahile orienteerunud – rikkad peavad saama veelgi rikkamaks ning vaesed veelgi vaesemateks. Vasakud on poliitiline jõud, kelle ideoloogia ütleb: RIKKURID, ÄRGE MINGE HÄBEMATUKS! EGA TEIE LOO OMA RIKKUST ISE. SEDA LOOVAD TÖÖTAVAD INIMESED. TE AINULT OMASTATE NENDE TÖÖ TULEMUSI.Nina Simone

У всех, без исключения ВСЕХ партий Эстонии нет идеологии. Их установка – нажива: богатые должны становиться богаче, бедные беднее.
Левые – политическая сила, чья идеология говорит: БОГАТЕИ, НЕ НАГЛЕЙТЕ! НЕ ВЫ СОЗДАЁТЕ СВОЁ БОГАТСТВО. ЕГО СОЗДАЮТ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ. ВЫ ТОЛЬКО ПРИСВАИВАЕТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ТРУДА.

Vasakpartei esindus Arvamusfestivalil Paides / Представительство Левой партии на Фестивале мнений в Пайде

Erakond5

Vasakpartei osalus Arvamusfestivalil / Участие Левой партии на Фестивале мнений

Tule ja toetada meie seltsimehi! / Приходи, и поддержи наших товарищей!
12.-13.august 2016.a., Paide

EÜVP esinejad:Arvamusfestival 2015, melu

12.august 2016.a.

13.30-15.00 Kahaneva rahva võimalus kasvada – sünd, surm ja ränne. Osaleb Viivi-Helbe Peljuhhovska, EÜVP juhatuse liige
15.30-17.00 Sõber Venemaa – mida tahta või oodata? Osaleb Valev Kald, EÜVP juhatuse esimees
17.30-19.00 Valitsus kui vaesuse sünnitaja. Osaleb Malle Salupere, EÜVP liige

13.august 2016.a.

11.30-13.00 Reguleerimine või vaba narko – selles on küsimus! Osaleb Inga Kirmjõe, EÜVP juhatuse liige
15.30-17.00 Ohtlik leping USA`ga TTIP. Osaleb Victor Polyakoff, EÜVP juhatuse liige
17.30-19.00 Võimuloleva koalitsiooni suurima kuriteo valimine. Märksõnad: Auvere elektrijaam ja teised investeeringud Eesti energiasektorisse, põlevkivienergeetika, innovatsiooni võimekuse hävitamine, Tallinna Sadam, Rail Baltic, Eesti Panga afäär, VEB Fondi tegevus, Ärmatamine, piirileping, jne. Osaleb Enn Ehala, EÜVP nõukogu liige

Jälgi ka Arvamusfestivali üldkava / Следи также за общей программой Фестиваля мнений

Belgia astus vabade riikide hulka.

atomium

Allikas: worldtravelserver.com

Veel hiljaaegu puudus Belgias, nagu Eestiski, panoraamivabadus. Keelatud oli äriliselt kasutada fotosid moodsatest hoonetest ja skulptuuridest. Tüüpiline näide oli Brüsselis asuv Atomium, mille fotode äriliseks kasutamiseks, näiteks ajalehes avaldamiseks oli vaja luba saada autoriõiguste omanikult, kelleks oli kuni aastani 2000 Belgia insener André Waterkeyn (1917–2005), seejärel organisatsioon, kellele Atomium kuulus. Kasvõi väljaselgitamine, kellelt luba küsida, oli keeruline ja sageli aeganõudev. Jätka lugemist