Belgia astus vabade riikide hulka.

atomium

Allikas: worldtravelserver.com

Veel hiljaaegu puudus Belgias, nagu Eestiski, panoraamivabadus. Keelatud oli äriliselt kasutada fotosid moodsatest hoonetest ja skulptuuridest. Tüüpiline näide oli Brüsselis asuv Atomium, mille fotode äriliseks kasutamiseks, näiteks ajalehes avaldamiseks oli vaja luba saada autoriõiguste omanikult, kelleks oli kuni aastani 2000 Belgia insener André Waterkeyn (1917–2005), seejärel organisatsioon, kellele Atomium kuulus. Kasvõi väljaselgitamine, kellelt luba küsida, oli keeruline ja sageli aeganõudev.
15. juulil hakkas Belgias kehtima panoraamivabadus. Kui teos on mõeldud avalikus kohas näitamiseks ja paigaldatud seaduslikult, ei ole autoril õigust keelata teose reprodutseerimist. “Paigaldatud seaduslikult” tähendab, et graffitit ei tohi endiselt pildistada, sest see valmib enamasti ebaseaduslikult. Kuid seadus on hea selle poolest, et “mõeldud avalikus kohas näitamiseks” tähendab, et kunstiteost tohib pildistada ka transpordi ajal, mitte üksnes siis, kui ta on alaliselt paigaldatud.
Eestis ei ole kahjuks panoraamivabadust. Kui keegi soovib äriliselt kasutada pilti ilusast eramajast, kuidas saada luba? Asjaajamine nõuab aega, sest Eestis puudub igasugune süsteem ehitiste autoriõiguste omanike kindlakstegemiseks ja vastava tasu kogumiseks. See õhutab inimesi seadust rikkuma. Eestis pole vastavat erandit ette nähtud trükiajakirjandusele ega televisioonile. Seaduserikkumisele aitab kaasa kohtupraktika: veel iial pole Eestis kedagi karistatud selle eest, et ta loata kasutas fotosid autoriõigusega kaitstud objektidest äriliseks otstarbeks.
On teadmata, missugust kasu panoraamivabaduse puudumine Eestile annab. Kindlasti takistab see ausat äri. Seevastu kunstnikel ja arhitektidel jääb samuti tulu saamata, sest puudub fotode eest autoriõiguste tasu korjamise süsteem. Kes siis kasu saab peale kurjategijate?
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei õnnitleb belglasi panoraamivabaduse puhul ning soovitab ka riigikogul kiiremas korras Eestis panoraamivabadus kehtestada.

Taivo Rist
EÜVP juhatuse liige

Lisa kommentaar