Meie aktivistide arvamus. Taivo Rist, erakonna juhatuse liige.

Euroopa Liit on halb kaotaja

exit from the eurozone concept

Allikas: spectator.co.uk

Suurbritannia referendum Euroopa liidust lahkumise üle tekitas mitmesuguseid arutelusid ja järjest enam kinnistub minus arvamus: Euroopa Liit on halb kaotaja.
2008 toimus Iirimaal referendum põhiseaduse muutmise üle, sest vana põhiseadus ei lubanud ratifitseerida Lissaboni lepingut, ja Iiri valijad lükkasid selle tagasi (46% 53% vastu). Pärast esialgset peataolekut otsustas Euroopa Liit: referendum tuleb korrata. Lepingut muudeti pisut ja esitati uuesti hääletuseks, kuni see 2009 teisel katsel 67%-ga läbi läks.
Kui Euroopa Liidu juhtkond oli otsustanud lammutada Jugoslaavia, siis järgnes valuline reageering referendumile, millega Tšernogooria otsustas jääda Jugoslaavia koosseisu. Arvati: see ei loe, tuleb korraldada uus referendum. Mittetunnustamise ettekäändeks kõlbas see, et albaanlaste vähemus ja mõned iseseisvuslaste rühmitused boikottisid referendumit. Siiski oli valimisosalus 66%, kellest 96% hääletas liidu poolt Serbiaga. 2006. aastal korraldati kordusreferendum, mis seekord andis Euroopa Liidu soovitud tulemuse: 56% hääletajatest (87% osaluse juures) otsustas iseseisvumise kasuks.
Mitmesugustel rahvahääletustel maailmas on Euroopa Liidu käitumine sageli selline: kõigepealt võetakse seisukoht, missugune peab olema rahva tahe, ja kui rahvas hääletab nii, nagu peab, siis hääletust tunnustatakse, aga kui rahvas hääletab vastupidi, siis valimisi ei tunnustata. Euroopa Liit kirjutab (sageli välisriikide) elanikele ette, kuidas nad peavad hääletama.
Märgiline on suhtumine Krimmi referendumisse. Kõigepealt otsustas Euroopa Liit, et Krimm peab jääma Ukraina koosseisu, ja kui referendum andis vastupidise tulemuse, siis seda ei tunnustatud. Muidugi esines valimispettusi, näiteks ITAR-TASS tunnistas, et Sevastoopoli valimiskastidest leitud hääletussedelite arv vastas 123%-le valijate arvust. Üldtulemus 97% Venemaaga ühinemise poolt on üsna kahtlane, arvestades, et 2001. aastal elas Krimmis 24% ukrainlasi ja 12% tatarlasi. Kuid arvestagem sedagi, et ÜRO Arenguprogramm korraldas alates 2009 Krimmis 7 avaliku arvamuse uuringut Venemaaga ühinemise kohta, mis näitasid pidevalt 65–70% toetust Venemaaga liitumisele, ja on ilmne, et Venemaa oleks valimispettustetagi saavutanud soovitud tulemuse.
Kumb on ülem, kas riikide territoriaalne terviklikkus või rahva tahe? Raske küsimus. Tšernogooria iseseisvusreferendumil võttis Euroopa Liit seisukoha, et rahva tahe käib üle kõige. Krimmi referendumi ajal võttis Euroopa Liit seisukoha, et territoriaalne terviklikkus on tähtsam. Vähemasti on see ebajärjekindel.
Nüüd andis Suurbritannia referendum Euroopa Liitu jäämise küsimuses Euroopa Liidule vastumeelse tulemuse. Ajakirjandus räägib sellest, et Suurbritannia riigijuhtide seas valitseb peataolek, aga Euroopa Liidu (ja Eesti!) juhtide kohta kehtib seesama. Puudub plaan B.
Ossinovski jutt, et Cameron mängis vene ruletti ja tulistas endal ajud välja, on jama. Taavi Rõivas arvas, et Euroopa Liidu süüdistamine on libedale teele minek – tule taevas appi, kes siis veel peaks süüdi olema? Teisteltki Eesti juhtidelt pole kuulda olnud konstruktiivset tegevuskava. (Kindel kava on EKRE-l, aga nemad ei kuulu Eesti juhtide hulka.) Ma pole ka poliitikakommentaatoritelt kohanud normaalset juttu, mida siis tegema peaks, välja arvatud “ootame ja vaatame”, mida mingi aeg tuleb tõesti teha. Marko Mihkelson teatas, et näha on Euroopa Liidu strateegilise vaate puudumist, ja Rõivas väitis, et see on sihilik.
Kas ei võiks lihtsalt tunnustada brittide tahet ja lubada neil Euroopa Liidust lahkuda? Aga ei, Euroopa Liit on halb kaotaja. Juba räägitakse kordusreferendumist: esimene andis vale tulemuse, järelikult see ei kajasta rahva tahet!

Taivo Rist,
Vasakpartei juhatuse liige

Lisa kommentaar