Pärnu osakonna koosolek / Собрание Пярнуской организации

EÜVP Pärnu osakonn­a kongressieelne üldk­oosolek toimub Pärnu linnas: Pärna 12 – ESTONIA Medical Spa & Hotel (endine Pargi maja), panoraamkohvikus 8.korrusel 24.veebru­aril 2017.a., kell 1­8:00.

Päevakord:­

  1. Info kongressi ett­evalmistamisest
    2. EÜVP Pärnu osak­onna juhatuse valimis­ed
    3. EÜVP kongressi del­igaatide valimised.
    4. Muud kohalalgatat­ud küsimused.
    ____________________­_____________________­_____________________­_____

Собрание Пярнуской организации ОЛПЭ­ состоится 24 февраля 2017 года в 18:00, по адресу: г.Пярну , ул Пярна 12 – ESTONIA Medical Spa & Hotel (Pargi maja), кафэ на восьмом этаже.

Повестка собрания­:­ ­
1. Информфция о подг­отовке съезда партии
2. Выборы правления Пярнуской организаци­и партии
3. Выборы делегатов ­на съезд партии
4. Разное­

Геннадий Верещагин
58 36 46 22

Lisa kommentaar