Rahvusvaheline eakate päev / Всемирный день пожилых людей / International Day for Older Persons

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (EÜVP) pöördumine Eestimaa eakate poole

pilt4Neljapäeval, 1.oktoobril 2015 tähistab kogu maailm rahvusvahelist eakate päeva. See tähtpäev sündis humaansest eesmärgist anda tänapäeva ühiskonnas võrdsed võimalused kõigile. Nii noortele, kelle elutöö alles ees, kui vanemale põlvkonnale, kelle elutöö juba tehtud.
Eesti jaoks on küsimus aktuaalne just selle pärast, et elame Euroopa Liidus ühes kiiremini vananevas riigis. Seepärast pöördub EÜVP juhatuse koosolek avalikkuse poole lootuses, et kõigile võrdselt avatud ühiskonna põhimõte juurdub meie ühiskonda kindlalt. Pensionärid meenutavad kibedusega, veel mõned aastad tagasi laialt levinud halvustavat suhtumist vanemasse põlvkonda, mil pensionikasv on olnud minimaalne ja vanainimeste toidukorvi sisu hoiab vaevalt hinge sees. Kahjuks jõuab elukalliduse kasv pensionitõusust ette. Eakate elatustase on jäänud ülejäänud ühiskonnast maha, rääkimata Euroopa arenenud riikide pensionitasemest. Arstiabi on muutunud juba paljudele kättesaamatuks. Ka sotsiaalhoolduse korralduses on vaja muutusi.
pilt5Pöördume Vabariigi Valitsuse poole – paljasõnalisusest tegutsemisele on veel tükk maad. Toimetulekuga on vanemal põlvkonnal suuri probleeme (toimetuleku toetused, koduhooldus, puuetega inimeste toetused, ebavõrdsed sotsiaaltagatised). Presidendi valimised on tulemas. Soovime, et sisutühjad lubadused ja kõned jääksid ära. Soovime näha väärikat käitumist oma elutöö teinud põlvkonna suhtes parlamendierakonna poolt.
Rahvusvahelisel eakate päeval soovivad EÜVP juhatuse liikmed õnneliku ja helget vanaduspuhkust, usku homsesse päeva.

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei juhatus

Lisa kommentaar