Riigireformi küsimuses / О государственной реформе

Eestis on praegu suurusjärgus 625 000 töötegijat (palgasaajat), neist iga viies ehk 20% töötab riigisektoris ehk saab palka maksumaksjalt, kes peab ülal pidama ka 414 000 pensionisaajat. Selge on, et riigi poolt tagatavatele teenustele palju üle ei jää. Valitsuse kava koondada 700-750 riigiteenistujat (ca pool protsenti!) on kahtlemata ebapiisav, aga olukorras, kus riigieelarvet koostatakse sulle-mulle põhimõttel., arvestamata tegelikke vajadusi ja võimalusi, on ainus väljapääs ulatuslik riigireform, mida tuleks alustada eelarve otsustavast restruktureerimisest, pannes kõigepealt paika tõelised prioriteedid.

Kahneva rahvaarvuga riik peab eelkõige analüüsima demograafilist olukorda ja pöörama tähelepanu inimeste motiveerimisele, mitte sõjahüsteeria ja russofoobia õhutamisele.

Kõige enam, 15,5 last tuhande elaniku kohta, sündissuurte lootuste ja entusiasmi aastal 1989. kui rahvas tundis end petetuna, sündis aga 1998. aastal vaid 8,8 last, 2013 jõudsime tuhande elaniku kohta 10,3 lapseni. Rahvastiku püsimiseks peaks summaarne sündimuskordaja olema vähemalt 2,1 last naise kohta.. Aastal 1989 oli kordaja väärtus 2,22, sündide vähenemisega langes aga 1998. aastaks 1,28-ni, praegu on ligikaudu 1,52. – see on kahjuks vähem, kui rahvastiku arvukuse püsimiseks vajalik 2,1

Pole vaja mingit Vene karu – eesti rahvas kaob, kui valitsus ei unusta oma Exceli tabeleid ning suurehitusi ega püüa tagasi võita rahva usaldust. Sellel valitsusel on see võimalus ilmselgelt maha mängitud –praegune vaevalt 21-protsendine toetus räägib selget keelt.

Ka immigrantide vägisi ülaltpoolt harjunud teerullimeetodiga pealesurumine ainult suurendab viha ja umbusku, mida meil on viimastel aastakümnetel „võõraste“ vastu kultiveeritud.

Vasakpartei näeb ainsa võimalusena riigieelarve seaduseelnõu tagasilükkamist, mis tooks kaasa uued valimised ja uue valitsuse ning seni aktiivset ja rahulikku selgitustööd, et inimesed hakkaksid nägema tegelikke võimalusi ja perspektiive..

Lisa kommentaar