EÜVP mõistab demokraatia
enamuse kohustusest võtta arvesse vähemuse huve

EÜVP on ka Euroopa Vasak Partei liige.