Vaeste puudumine on õnneliku ühiskonna tingimus

EÜVP positsioneerib ennast nagu euroopa vasakliikumise tähtis lüli, ta on Euroopa Vasakpartei täieõigusliku liige (Party of the European Left).

Valev Kald


EÜVP juhatuse esimees
Tutvu meie meeskonnaga!
Meie eesmärgid:

EÜVP põhilisteks ja aktuaalseteks eesmärkideks samuti, kui kogu Euroopa vasakliikumisel, on:

• Vasakpoolse liikumise konsolideerimine regionaalsel ja globaalsel tasemel internatsionalismi ja demokraatia printsiipidel;

• Ühise ideoloogia ja tegevuse strateegia väljatöötamine, toetudes vasakjõudude ühtsusele;

• Aktiivsete, algatusvõimeliste, intellektuaalsete noorte, ametiühingute aktivistide, demokraatlike liikumiste esindajate kaasamine vasakpoolsesse liikumisse;

• Sotsiaalse õigluse eest võitlemine kõikidel tasemel ning laias tööinimeste huvide valdkonnas.