Архив рубрики: Uncategorized

Международные прогрессивные организации

Международные прогрессивные организации

ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
http://www.wfdy.org

ВСЕМИРНЫЙ СОВЕТ МИРА
http://www.wpc-in.org

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЖЕНЩИН
http://www.fdim-widf.com.br/

ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ
http://www.wftucentral.org
Mail: info@wftucentral.org

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei väljendab vastumeelsust sellele, et Maarjamäe memoriaal soovitakse ümber nimetada kommunismiohvrite mälestusmärgiks

Tegime vastava arupärimise Justiitsministeeriumile. Meie arvates kasutatakse väljendit «kommunismi ohvrid» põhimõtteliselt valesti, et inimesi eksiteele viia. Kui jutt käib NSV Liidus 1930-ndatest 1950-ndateni toimunud repressioonidest, siis on ju teada, et neil polnud kommunistliku ideoloogiaga mingit sisulist pistmist ja neid korraldas tollal valitsenud režiim. See tähendab, et repressioone organiseerisid ja viisid täide konkreetsed võimul olnud isikud.

Kommunistlikus ideoloogias eneses, nagu teada, ei ole üleskutset inimeste hävitamisele, erinevalt fašistlikust ideoloogiast. Väga tähtis on samuti märkida, et NLKP XX kongressil mõisteti poliitilised repressioonid hukka kõige kõrgemal tasemel. See tõendab täielikult, et repressioonidel polnud mingit pistmist kommunistliku ideoloogiaga.

Võrdluseks võib tuua näiteks kapitalistliku majandussüsteemi tulihingelise pooldaja Pinocheti režiimi Tšiilis, verised repressioonid kommunistide üle Indoneesias ja 149 protsessi Eestis 1924. aastal, kus alaealisi mõisteti 15 aastaks sunnitööle. Kas nendes kannatanuid tuleks seetõttu nimetada kapitalismi ohvriteks? Arvatavasti hinnataks seda faktide väänamiseks. Just sellega tegeletakse aga Maarjamäe memoriaali ümber nimetades. Selle mälestusmärgi nimetust kavatsetakse ilmselt politiseerida, et mustata vasakpoolsust ja sotsiaalseid ideid. Me ei nõustu kavaga mäletada ajalugu sedamoodi valikuliselt.

Ei tohi unustada, et sõdadevahelises Eestis, niihästi president Konstantin Pätsi diktatuuri ajal kui varem, toimusid samuti poliitilised repressioonid. EÜVP hinnangul on kommunistlikest ja kapitalistlikest repressioonidest rääkimine põhimõtteliselt väär. EÜVP soovitab mälestusmärgi ümber nimetada poliitiliste repressioonide ohvrite mälestusmärgiks ning tutvustada seal kõiki Eestis XX sajandil toimunud poliitilisi repressioone, olenemata sellest, missuguse valitsuse ja ühiskonnakorra ajal need toimusid.

Ettevaatust — provokatsioon!

Tallinnas keegi levitas EÜVP nimelt lendlehed järgmise sisuga: «Hääletage Venemaa Föderatsiooni presidendi valimistel 18. märtsil Kommunistliku erakonna kandidaadi Grudinini poolt».

Käesolevaga teatame, et Eestimaa Ühendatud Vasakpartei on eestimaalaste erakond ning Euroopa Vasakpoolsete hääleõiguslik liige. Antud lendlehega ei ole meil mingit pistmist!

Arvame, et sellest võivad olla huvitatud paremnatsionalistid ja Eesti kapitalistlik jõud. Sellepärast, et EÜVP seisab tööliste huvide kaitsmise ja sotsiaalse õigluse eest kõigile meie kodumaa elanikele!

„Rahumarss“ Tallinnas

  1. septembril 2017 korraldavad Eesti ja teiste riikide rahumeelsete ja heanaaberlike suhete pooldajad „Rahumarsi“ Tallinnas. Üritus korraldatakse protestimiseks NATO juhtkonna poolt süvendatava sõjahüsteeria uue ringi vastu.

„Rahumarss“ alustab oma liikumist keskpäeval Šnelli pargist Balti jaama juurest. Rahu pooldajad lähevad kolonnis mööda Nunne, Pikka ja Kinga tänavat Raekoja platsini. Seejärel mööda Kullasepa ja Harju tänavat Vabaduse väljakuni, kust minnakse Maieri trepist üles Komandandi teele ning edasi Toompeale Lossi väljakule, kus kl 13–14 toimub sõjavastane miiting, kus saavad esineda kõik soovijad.

„Rahumarsi“ korraldajad kutsuvad selles osalema kõiki poliitilisi ja kodanikuorganisatsioone ning samuti Eesti tavaelanikke, kes ei soovi sõda ja nende riigi muutmist lahingutegevuse areeniks. Lisaks on „Rahumarss“ mõeldud selleks, et pöörata Eesti elanike tähelepanu totaalsele militariseerimisele, mida juurutavad kohalikud võimud USA tahtmisel.

Meenutagem, et esimene „Rahumarss“ toimus Tallinnas septembris 2016. Tookord osales aktsioonis umbes 60 inimest. Protestijad hoidsid kätes transparente sõjavastaste loosungitega eesti, vene ja inglise keeles: „Sõpradega tuleb sõbrustada, mitte sõdida!“, „Eesti ei ole USA koloonia“, „Soome välispoliitika on meile eeskujuks“, „Stopp NATO“ jne. Aktsiooni kulminatsiooniks oli leinapärja panek Eesti parlamendi sissepääsu juurde.

Meie eluase ei ole relvaase! / Наше жилище — не оружие!

MEIE ELUASE EI OLE RELVAASE!

Ajavemikul 08. — 09.september osaleb Eestimaa Ühendatud Vasakpartei juhatuse liige Kirill Kõpp NATO-vastasel konverentsil Ramsteinil Saksamaal.

НАШЕ ЖИЛИЩЕ — НЕ ОРУЖИЕ!

С 8 по 9 сентября член правления Объединённой Левой Партии Эстонии Кирилл Кыпп участвует в конференции против НАТО в Рамштайне (Германия)

Vasakpartei uudised Narvast / Новости Левой партии из Нарвы

В рамках работы предвыборного штаба, руководство Объединенной Левой Партии Эстонии (ОЛПЭ) встречалось с активом Ида-Вирумаа. Так, 3 июня в Нарве прошла встреча с инициативной группой и избирателями. Это определило вектор стратегии участия в осенних муниципальных выборах, что характеризуется как важный шаг не только в достигнутых договорённостях, но и в региональном развитии ОЛПЭ в целом.

Несмотря на то, что в этот день в Нарве проходили дни старого города на встречу пришло более 30 человек. Это нам говорит о том, что Нарва готова создать свой список и выступить на выборах от Левой партии. Предстоит еще много работы.

Euroopa Vasakpoolsete avaldus: Investeerige inimestesse mitte sõdadesse

Инвестируйте в людей не в НАТО!

Рабочая группа по вопросам мира европейских левых глубоко обеспокоена решениями, принятыми во время недавней встречи глав государств и правительств НАТО в Брюсселе. Их планы по увеличению «наличности, возможностей и вкладов» примерно переводится как «больше оружия, больше солдат, больше войн». Это также означает меньше денег для социального обеспечения и общественных услуг.
Альянс НАТО не только подтвердил свою приверженность каждому государству-члену, которые тратят не менее двух процентов ВВП на оборону, он также запускает ежегодный процесс оценки усилий каждого государства-члена над «наличными деньгами, возможностями и взносами».
НАТО уже безусловно является самым сильным военным блоком, и дальнейшие военные расходы только усугубят этот дисбаланс.
Вызывает тревогу тот факт, что НАТО официально присоединилось к Анти-IS-коалиции. Это засасывает страны НАТО глубже в трясину так называемой «войны с террором», не ставя под сомнение сотрудничество с Турцией и Саудовской Аравией. Фактически, Саудовская Аравия получает дополнительную помощь от государств НАТО, чтобы продолжить свою незаконную блокаду Йемена, обрекая жителей на голод. В общем, альянс НАТО оказался не в состоянии задуматься о своих неудачах — например, о его вмешательстве в Афганистан — и он продолжает свой путь к дальнейшей конфронтации с Россией и даже Китаем.
Рабочая группа европейских левых требует сокращения военных расходов и шагов на пути к диалогу и примирению, а не увеличения военных бюджетов и новой гонки вооружений. Мы требуем роспуска НАТО и выступаем против планов углубления военного сотрудничества между НАТО и Европейским Союзом.

 

Vasakpartei konverentsi resolutsioon / Резолюция конференции Левой партии

Левая политика в Эстонии: реальность и перспектива

28 мая 2017 в Таллине в малом зале Национальной библиотеки прошла конференция Объединённой Левой Партии Эстонии на тему «Левая политика в Эстонии: реальность и перспектива». Резолюцию конференции читайте далее… Читать далее