Erakonna XIX kongress / XIX съезд партии

Korraline XIX Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (EÜVP) kongress alustab oma tööd laupäeval, 2. aprillil, kell 12.00 Maardu Kultuuri- ja Infokeskuses aadressil Keemikute 12b.

Ühendatud Vasakpartei on Eesti suurim parlamendis esitamata ja ainus riigis elavate tööinimeste õiguste eest seisev poliitiline jõud. Kõik viieteistkümne riigi maakonna kohalikud erakonna organisatsioonid on saatnud kongressile oma esindajaid. Kongressile kutsutud külaliste hulgas on võitluskaaslased naaberriikidest ja muude Eestimaa vasakliikumiste esindajad. Kongressi poole pöördub õnnesoovidega Euroopa Vasakpartei aseesimees, Hispaania partei Izquierda Unida täitevkomitee liige Maite Mola.

Kongressi päevakord: poliitiline olukord Euroopas ja vasakliikumiste koht poliitilises võitluses, Eestimaa vasakpoolsete jõudude strateegia 2017. aasta kohalike valimiste eel, vasakpoolsete jõudude regionaalne koostöö, erakonna programmi ja põhikirja muudatuste arutelu, erakonna juhtorganite valimine, jooksvad küsimused.

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei juhatuse esimees Valev Kald: „Eesti vajab poliitilist „vasakpööret“. Eestimaad juhtivad erakonnad meenutavad teineteisest pikkade aastate jooksul väsinud abikaasasid. Neil oleks õige aeg altari eest kõrvale astuda ja anda noortele jõududele võimalus ehitada üles uus eesti perekond euroopalike väärtuste alusel.“

EÜVP on sotsiaalse võrdsuse, naiste ja soolise võrdõiguslikkuse, ökoloogilise liikumise ja püsiva arengu, rahu ja rahvusvahelise solidaarsuse, inimõiguste, humanismi ja antifašismi ideede poolt. Me seisame rahuliku ja solidaarse, tuuma- ja massihävitusrelvadest vaba Euroopa eest, kus sõda, kui rahvusvaheliste konfliktide reguleerimise riist, on hüljatud.

„Ikka meil on jõigus!!“ – see on Eestimaa Ühendatud Vasakpartei loosung.

 
foto delfi.ee|By Delfi

Очередной ХIХ съезд Объединённой Левой партии Эстонии (ОЛПЭ) (Eestimaa Ühendatud Vasakpartei) начинает свою работу в 12.00 в эту субботу 2 апреля в Центре культуры и информации города Маарду (Maardu Kultuuri- ja Infokeskus) по адресу Кееmikute 12b

Объединеннaя Левой партия — крупнейшая политическая сила Эстонии, не представленная в парламенте, и единственная, отстаивающая права трудящихся жителей страны. На съезд послали своих представителей все местные организации партии из 15 уездов страны. Среди приглашенных гостей съезда соратники из соседних стран и представители других Левых движений Эстонии. С поздравлением к съезду обратится заместитель председателя Европейской Левой партии член исполкома испанской партии Izquierda Unida  Майте Мола (Maite Mola).

Повестка дня съезда: политическая ситуация в Европе и место левых движений в политической борьбе, стратегия Левых сил Эстонии в преддверии местных выборов 2017 года, региональное сотрудничество Левых сил, обсуждение поправок в программу и устав партии, выборы в руководящие органы партии, текущие вопросы.

Председатель правления Объединённой Левой партии Эстонии Валев Кальд: «Эстония нуждается в политическом развороте «влево». Правящие партии Эстонии напоминают уставших за долгие годы друг от друга супругов. Им пора освободить место перед алтарём, и дать возможность молодым силам строить новую эстонскую семью на основе европейских ценностей.»

ОЛПЭ привержена идеям социального равенства, равноправия женщин и гендерного равноправия; экологического движения и устойчивого развития; мира и международной солидарности; прав человека, гуманизма и антифашизма. Мы стоим за Европу мира и солидарности, свободную от ядерного оружия и оружия массового уничтожения; Европу, которая отвергает войну как инструмент для урегулирования международных конфликтов.

«Сила – в правде!» — гласит лозунг Объединенной Левой партии Эстонии.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.