Riigikogu valimised 2015 / Парламентские выборы 2015

Meie kandidaatid valimistel / Наши кандидаты на выборах

Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
nr 552 VICTOR POLYAKOFF
nr 553 DIANA VINOGRADOVA
nr 554 ADA LEIST
nr 555 JEKATERINA KRAVTSOVA
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
nr 556 VALEV KALD
nr 557 VLADIMIR KRUTŠININ
nr 558 ALEKSEI DAVÕDOV
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
nr 559 VLADIMIR DROZDOV
nr 560 SVETLANA MOSKVINA
Harju- ja Raplamaa
nr 561 GEORGI BÕSTROV
nr 562 JEVGENI GOLOVATŠ
nr 563 HEINO RÜÜTEL
nr 564 ALEKSANDR PAURI
nr 565 MADIS TÄNAVSUU
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
nr 566 INNA KALD
Lääne-Virumaa
nr 567 TÕNU VEEREMAA
Ida-Virumaa
nr 568 VIKTOR MALÕGIN
Järva- ja Viljandimaa
nr 569 EDUARD TANVEL
Jõgeva- ja Tartumaa
nr 570 SERGEI SUMIN
nr 571 MARIJAM RANNAK
nr 572 ALEKSANDR ŠIROKOV
Tartu linn
nr 573 VIIVI-HELBE PELJUHHOVSKA
nr 574 ANDRES LAIDVEE
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
nr 575 NIINA NETŠAJEVA
Pärnumaa
nr 576 GENNADI VEREŠTŠAGIN

Põhjalikumalt / Подробнее

Erakonna XVIII kongressi otsusega osaleb Eestimaa Ühendatud Vasakpartei Riigikogu valimistel 2015 oma nimekirjaga.
Решением XVIII съезда партии Объединённая Левая партия Эстонии примет участие в парламентских выборах 2015 года свом списком
IMG_6029

EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
KUTSUB KÕIKI TULEVIKU-USKU VALIJAID, KEHTESTAMA OMA TAHET RIIGIKOGU VALIMISTEL 01. MÄRTSIL 2015.a.

Vasakpartei on ainsa erakonnana Eestis viimase kahekümne kolme aasta jooksul seisnud linna ja maa töörahva elatustaseme ja sotsiaalsete õiguste kaitsel, kogu aeg rõhutades neidsamu seisukohti, mis nüüd on hakanud kõlbama kõikidesse  valimisprogrammidesse.

Usume,  et riigi ainus eesmärk ja otstarve on inimeste huvide ja heaolu kaitsmine ja kindlustamine ehk Eesti  jätkusuutlikkus — elukvaliteet, sotsiaalsed garantiid ja looduskeskkond  homses Eestis.

 • Miinimumpalk peab tagama elatusmiinimumi vastavalt Euroopa Sotsiaalõiguste harta 4. artikli nõudmistele: palk peab kindlustama töövõtjale ja tema perekonnale inimväärse toimetuleku, st mitte ainult esmavajaduste rahuldamise. Seda võimaldaks tänane nn keskmine palk, mida praegu saab vaevalt 20% töövõtjatest.
 • Pensionid ei tohi oluliselt erineda miinimumpalgast.
 • Toetame astmelist tulumaksu ja poliitikute erisoodustuste kaotamist! Ühiskondlik lepe Eesti rahva edasikestmiseks vajab eelkõige majandustõusu ja uusi töökohti! Vajame perspektiivplaani tööstuse taastamiseks ja uute töökohtade rajamiseks. Tuleb tagada sotsiaalne kindlustunne kõigile ühiskonna liikmetele, sõltumata passi värvist, rahvusest, keelest või usutunnistusest.

Rahvusliku edasikestmise garantiiks on maaelu päästmine. Julgeolekugarantiide hulka kuulub põhilise toiduvajaduse omamaine rahuldamine. Põllumajanduse ning maaelu taristu taastamine on nii rahva tervise kui järelkasvu huvides.

 • EÜVP peab vajalikuks riiklikult toetatud ühistegevuse arendamist maal sõjaeelse EW eeskujul, mil põllumajandus ja põllumajanduslik eksport oli edukas tänu ühistutele ja ühistupankadele.
 • Tagada igaühe õigus eluasemele, näha ette võimalused ja abinõud vähekindlustatud korteriühistute liikmete toetamiseks
 • Vaesus on Eesti häbiplekk, seda saab leevendada!
 • Otsustavalt tuleb vastu astuda meie sigivusvõimet hävitava alkoholismi ja narkomaania vohamisele. Selleks tuleb alkoholiseadust karmistada. Luues inimestele kindlustunde, vähendame nii alkoholismi kui kuritegevust.
 • Haridus kui XXI sajandi võtmesõna peab kõigis astmetes olema võrdselt kättesaadav kõigile! EÜVP nõuab, et riiklik hariduse finantseerimine peab jätkuma ja riiklik kesk- või kutsekesk-hariduse nõue tuleb taastada. Ka teadus ja tehnoloogia vajab finantseerimist euroopalikus mahus (praegu 1/3 EL keskmisest).
 • Elanikkonna tervis tagab rahvuse kestmise. Tuleb rohkem tähelepanu pöörata ennetustegevusele ja sõeluuringutele.
 • Esmatähtis on tasuta hambaravi mõistlikus mahus.
 • Me nõuame kõigi vähemuste õiguste austamist, ja järjekindlaid abinõusid rassismi, võõraviha ja igat liiki muu diskrimineerimise vastu. Eestis tuleb lõpetada muukeelsete elanike poliitiline diskrimineerimine, kes moodustavad kolmandiku püsielanikest-maksumaksjatest,Selleks et midagi muutuks, tuleb tahta midagi muuta, ja tuleb ise muutuda.EÜVP taotleb vähemalt art. 4, 30 ja 31 täismahus ratifitseerimist Riigikogus.

Riigis pole rahapuudust, vaid napib selle kasutamise oskust Osakem näha, hoida ja arendada seda, mis meil veel on, eelkõige inimressurssi! Selleks et midagi muutuks, tuleb TAHTA midagi muuta, ja tuleb ise muutuda.

31.05.2000 ratifitseeris Eesti Riigikogu Euroliitu saamise nimel Euroopa sotsiaalõiguste harta, jättes välja punktid, mis tagavad vanurite õiguse saada sotsiaalset kaitset (art.23), töötajate õiguse väärikale kohtlemisele töökohal (art.26), õiguse kaitsele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest (art. 30) ja õiguse eluasemele (art.31). Kohustuslikus artiklis 4 – Õigus saada õiglast töötasu – on ratifitseerimata p.1, mis kohustab “tunnustama töötajate õigust saada niisugust töötasu, mis tagab neile ja nende perekondadele inimväärse elatustaseme” ja p.3, mis kohustab “tunnustama mees- ja naistöötajate õigust saada võrdse töö eest võrdset tasu”.

EÜVP taotleb vähemalt art. 4, 30 ja 31 täismahus ratifitseerimist Riigikogus!

HÄÄLETA RIIGIKOGU VALIMISTEL 01. MÄRTSIL 2015.a. EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI POOLT

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.